Actieplan

Met deze 5 acties en de bijbehorende activiteiten ga je samen met leerlingen, ouders en schoolpersoneel kijken naar de mogelijkheden binnen jullie school. Zodat iedereen gemotiveerd is en alle hulp krijgt om de plannen uit te voeren die nodig zijn voor een Gezonde School.

Bepaal jullie ambities

Stap 2

Bepaal jullie ambities

Voor een Gezonde School-aanpak die goed werkt is een gedeelde groepsvisie nodig. Iedereen binnen de school moet achter de keuzes staan die gemaakt worden. De leerlingen staan centraal, het gaat immers om hun gezondheid. Maar de ambitie die jullie hebben voor de school moet ook passen bij de ouders, schoolmedewerkers, en de directie. In deze fase gaan jullie aan de slag om jullie doel en richting te bepalen.

Met het Photovoice lesplan betrek je de leerlingen bij de plannen voor de gezonde school. Wat helpt de leerlingen om een gezondere keuze te maken? Wat zouden zij graag veranderd zien in de school? Zijn dat watertappunten of juist een voetbalveldje? Het maken van foto’s van aspecten van het dagelijks leven die zíj belangrijk vinden kan het voor deze groep makkelijker maken om zich uit te drukken en hun stem te laten horen. Aan het einde van deze stap heb je allerlei ideeën opgehaald, waar je als school zelf nog niet aan had gedacht.

Natuurlijk moeten alle plannen ook passen bij de schoolcultuur zelf. Door het maken van een gezamenlijk Schoolportret ga je kijken wat er al goed gaat en wat er beter kan. Wat zijn bijvoorbeeld de cijfers van de lokale GGD? Hoe ziet jullie ideale Gezonde School-community eruit volgens de verschillende partijen? Wat de huidige stand van zaken is rondom de Gezonde School Community? Welke ideeën zijn er om deze community te versterken?

Activiteiten bij Stap 2

Schoolportret

Door het maken van een gezamenlijk Schoolportret ga je kijken wat er al goed gaat en wat er beter kan. Hoe ziet jullie ideale Gezonde School-community eruit volgens de verschillende partijen?

Photovoice sessie

Met het Photovoice lesplan betrek je de leerlingen bij de plannen voor de gezonde school. Wat helpt de leerlingen om een gezondere keuze te maken? Wat zouden zij graag veranderd zien in de school?