STAP 4 Voer het plan uit

Netwerk & Routekaart

Aan de slag met concrete plannen & een overzicht van jullie netwerk

Een Gezonde School staat midden in de maatschappij, dus is het handig om verder te kijken dan de school zelf. Wat is de impact van de buurt op de gezondheid van de leerlingen? Welke partijen zijn er buiten de school waarmee je zou kunnen samenwerken om gezond gedrag van leerlingen en een gezonde schoolomgeving te bevorderen? De Gezonde School-coördinator is de connectie tussen het team in de school en het netwerk daarbuiten en wordt hierbij ondersteund door de Gezonde School-adviseur.

Met deze Netwerk & Routekaart krijg je inzicht in welke partners je bij jullie Gezonde School kunt betrekken. Je gaat het netwerk rondom de school verkennen.

De Routekaart geeft je suggesties voor vragen die je aan mogelijke samenwerkingspartners kunt stellen. Maar ook vragen zoals ‘hoe krijg ik financiering voor mijn Gezonde School?’ en ‘welke vragen kan ik aan de Gezonde School-adviseur stellen om mij hierbij te helpen?’ komen aan bod.

Het netwerk rondom jullie school

Je bent als school onderdeel van een bredere omgeving, wijk en gemeente. Je staat er niet alleen voor. Met deze interactieve netwerkkaart ga je het netwerk rondom de school verkennen. Dit netwerk kan je helpen met expertise, middelen en materialen om jouw rol als Gezonde School-coördinator makkelijker te maken en jullie Gezonde School succesvoller te maken.